|Dodatki do betonów i zapraw

Dodatki to produkty, które dozowane są w małych procentach masy cementu, modyfikują lub poprawiają właściwości świeżych zapraw i betonów podczas wiązania.

Mamy dostępne dodatki, aby zaspokoić najbardziej zróżnicowane wymagania w związku z betonem i zaprawami.

Upłynniacze pozwalają zmniejszyć ilość dodawanej wody i jednocześnie zapewniają właściwe wiązanie, zwiększenie wytrzymałości mechanicznych, redukcja ilość (ilości) wody podwyższa parametry betonu. Upłynniacze są bardzo przydatne w sytuacji betonowania elementów o dużej gęstości zbrojenia, w tych przypadkach, gdy wzrost wytrzymałości jest wymagany lub przy wykonywaniu prefabrykatów żelbetowych dla osiągnięcia lepszego wykończenia powierzchni lub do uzyskania lepszej konsystencji betonu podczas wypełniania form lub szalunku.

Plastyfikatory stosowane w celu poprawy urabialności zapraw cementowych, pozwalające polepszyć wiązanie w trudnych warunkach niskich temperatur w zimie, chroniąc przed zamrożeniem i możliwością popękania naczyń włosowatych betonu.

Dodatki powodujące szybkie wiązanie i przyspieszające utwardzanie zaprawy
lub betonu w celu osiągnięcia stabilności konstrukcji w krótszym czasie, co jest bardzo przydatne w przypadku korzystania z form, ponieważ pozwalają na szybsze wyjmowanie elementów skracając czas ich wykonania, a także dla powierzchni posadzek podjazdów, garaży wymagających szybkiego przekazania do eksploatacji.

Środki opóźniające wiązanie betonu w wysokich temperaturach, w celu uzyskania lepszej urabialności mieszanki lub łatwości układania materiału.

Barwniki do kolorowania zaprawy i betonu, bardzo przydatne do dekoracji wierzchniej powierzchni betonowych elementów prefabrykowanych lub wykonania posadzek parkingów, garaży, centrów handlowych, przemysłowych, magazynów.

Dodatki zwiększające przyczepności i właściwości mechaniczne na bazie polimerów.

 

powrot-kategorie