Produkt płynny w wyniku, którego reakcji egzotermicznej zmniejsza się punkt zamrażania wody użytej do mieszania zapraw lub betonu. Stosowany w dawkach od 0,125 do 1,0 litra na 25 kg cementu w zależności od temperatury. Powinien być dodany i dobrze rozcieńczony w wodzie zarobowej przed zmieszaniem go z wypełniaczami i cementem. Dodatek odpowiedni do betonowania w niskich temperaturach.

2-FIAIS