Płyn dodawany do wody zarobowej podwyższający wydajność, stosowany do cienkich warstw gęstych betonów ze zbrojeniem rozproszonym, warstw wyrównawczych lub przy pompowaniu betonu.

2-FLUIS