Dodatek ekspansywny i plastyfikator do betonu i zapraw, powodujący wysoką płynność, redukuje stosunek między wodą i cementem, poprawiając wiązanie betonu lub użyty  do zapraw, poprawia ich urabialność i zmniejsza jego skurcz.

2-MICROEXPAN