Bezbarwny płyn opóźniający wiązanie cementu i betonów. Idealny do wydłużenia czasu wiązania, gdy warunki realizacji lub specyfika robót tego wymaga.

2-RETARDOIS