Płynny dodatek zagęszczający zaprawy układane na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym, zwiększa przewodność cieplną przez podwyższenie spójności zapraw.

2-TEAIS-ADITERM