Płynny dodatek na bazie kopolimerów i związków nieorganicznych, który zwiększa odporność betonów i zapraw na siarczany, mieszany z wodą zarobową w czasie przygotowania zaprawy i betonu.

2-TEAIS-SULFOR