|Hydroizolacje | EMULAIS

Asfaltowa emulsja stosowana w temperaturze otoczenia do gruntowania i hydroizolacji każdej powierzchni. Kolor czarny.

 

7-EMULAIS