Syntetyczny podkład na podłoża drewniane lub gipsowe, do późniejszego przemalowania powłokami. Rozpuszczalnik: DISOLUAIS. Kolor biały.

 

11-IMES