Białe krótkie włókna stosowane do przestrzennego wzmocnienia zapraw i betonów w celu wykonania jednorodnej w całej objętości mieszanki.

3-FIBROTAIS