fijopolDwuskładnikowa poliestrowa żywica o właściwościach tiksotropowych w tubie. Składniki ulegają wymieszaniu w procesie wytłaczania materiału z opakowania.
Szybko wiąże osiągając bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną.

14-FIJOPOL