Wszystko o producencie specjalistycznej chemii budowlanej

|Wszystko o producencie specjalistycznej chemii budowlanej

W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku TEAIS opracował i rozpoczął produkcję specjalistycznych systemów hydroizolacyjnych. Od tego czasu firma w dalszym ciągu konsekwentnie kreuje innowacyjne technologie w celu rozwiązywania wielu problemów w budownictwie. Fundamentem rozwoju produkcji w naszej firmie była chęć tworzenia i udoskonalania produktów przeznaczonych dla budownictwa i osiągnięcia takiego poziomu, by marka TEAIS stała się rozpoznawalna za swoją wysoką jakość i doskonałą wydajność.

Materiały chemii budowlanej TEAIS skutecznie utrzymują wysoki poziom jakości i skuteczności, co sprawia, że coraz chętniej używane są w projektach budowlanych naszych klientów w Polsce, w Europie i poza jej granicami. Dbałość o jakość wyrobów jest motorem naszych działań i stymuluje nasz postęp. Zaangażowanie TEAIS na rzecz rozwoju jakości produktów wynika z naszego motto – Produkt, System, Rozwiązanie.

Badania i innowacja

Od samego początku TEAIS postawił na innowacyjność i dynamiczny rozwój. Świadomi znaczenia obydwu czynników dla ciągłego doskonalenia produkcji, które było dla firmy priorytetem, stawialiśmy na badania oraz wprowadzanie najnowszych technologii. Takie podejście zaowocowało stworzeniem szerokiego asortymentu produktów chemii budowlanej. Są wśród nich produkty popularne, jak również ekskluzywne i zastrzeżone przez światowe patenty.

Wszystkie nasze produkty są wynikiem starannego procesu badań i rozwoju. Tworzone były z pełną świadomością ich oddziaływania na ludzi oraz środowisko naturalne. TEAIS postawił na edukację jako podstawowe narzędzie pozytywnego rozwoju. Angażujemy się w badania, rozwój i innowację. Dzięki temu jesteśmy postrzegania jako firma rzetelna oferująca szeroki asortyment nowoczesnych preparatów.

Odpowiedzialność społeczna

Celem firmy TEAIS jest rozwój technologii, która przyczyniać ma się do poprawy życia społecznego. To zobowiązanie dotyczy naszych pracowników, społeczeństwa i gospodarki oraz otaczającej nas przyrody. Chcemy służyć społeczeństwu przydatnymi produktami, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego. Dbamy o godne warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. Dążymy do rozwoju firmy, przestrzegając wszystkich zasad poszanowania człowieka i natury. Szanujemy środowisko naturalne, starając się uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia, minimalizując powstawanie odpadów oraz racjonalnie wykorzystując zasoby naturalne i energetyczne. Ściśle przestrzegamy praw, rozporządzeń, zasad i zwyczajów oraz szanujemy zawarte umowy i ustalenia.

Gdzie działamy?

Od momentu powstania TEAIS zawsze ma wśród swoich priorytetów strategię internacjonalizacji firmy. Obecnie firma jest reprezentowana w wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji z umowami komercyjnymi lub transferem technologii.

Odpowiedzialny rozwój

Od początku działalności TEAIS zdajemy sobie sprawę, że zasoby naturalne są ograniczone i że należy ich używać w sposób odpowiedzialny. Dlatego każdy etap produkcji sprawdzany jest i monitorowany pod względem zagrożeń ekologicznych. Nie pozwalamy sobie na kompromisy. Ściśle stosujemy się do wszystkich przepisów i zaleceń. Kontrolujemy dostawy i własne procesy tak, by ich skuteczność była, jak najlepsza, a zużycie energii i surowców jak najbardziej zoptymalizowane.

Od samego początku działalności, kilka dekad temu, gdy przepisy ochrony środowiska były we wczesnym etapie kształtowania, firma TEAIS posiadała już własne konkretne uregulowania. Woda pochodząca z procesów przemysłowych, po odpowiednim oczyszczeniu jest ponownie wykorzystywana głównie do podlewania terenów zielonych. Pozostałości rozpuszczalników są odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Opary z procesów spalania są neutralizowane katalizatorami kurtyn wodnych. Każdy z procesów jest systematycznie sprawdzany w celu osiągania jak najlepszej wydajności.

Certyfikaty

Od 1995 roku TEAIS S. A. jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO. Aktualnie posiadamy ISO 9001, co zobowiązuje nas do stałego potwierdzania naszych zobowiązań do wysokiej jakości produkcji.

TEAIS otrzymał DITE 11/0299 za swój system izolacji termicznej stosowanej na zewnątrz elewacji (SATE). System TEAIS TERM to jednocześnie termoizolacja połączona z gotową, estetyczną elewacją. Ten system pozwala na oszczędność energii, dzięki której inwestycja zwraca się w ciągu 5 lat. Fakt otrzymania DITE za system TEAIS TERM potwierdza jego doskonałe właściwości, skuteczność i działanie proekologiczne.

Jednowarstwowe zaprawy Repois P oraz Repois R otrzymały wszystkie pozytywne oceny związane z ich stosowaniem oraz skutecznością i spełniają wymogi DIT 429 i 430 „El Documento de Idoneidad Tecnica Plus” (DIT Plus) lub „Technical Suitability Document Plus”.
Posiadają aprobatę instytutu „Instituto de Cencias de la Construccion Eduardo Torroja” opartego na procedurach DIT zawierających wymogi nieobjęte zasadami znaku CE.

Certificado ISO 9001
ETA 11/0299. TEAIS TERM
DIT plus 627p/17. REPOIS

certyfikat-dit-plus-212x300
certyfikat-iso-9001-212x300
certyfikat-eta-212x300