O firmie

|O firmie

TEAIS Specjalistyczny Producent Materiałów Chemii Budowlanej

W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku TEAIS opracował i zaczął produkcję specjalistycznych systemów hydroizolacyjnych. Od tego czasu TEAIS w dalszym ciągu kreuje innowacyjne technologie w celu rozwiązywania problemów w budownictwie.

Trójmian systemu produktu jest fundamentem rozwoju firmy i był podstawą udoskonaleń nowego produktu jako prestiżowej marki, uznanej za swoją wysoką jakość i doskonałą wydajność.

Produkty TEAIS nadal zdają próbę czasu, dając wiele lat niezawodnego użytkowania w projektach budowlanych naszych klientów w całej Europie i poza jej granicami. Ta dbałość o jakość nadal stymuluje i napędza nasz postęp. Zaangażowanie Teais na rzecz rozwoju jakości produktów jest częścią naszego dumnego dziedzictwa.

Badania / Innowacja

Od samego początku, TEAIS postawił na innowacyjność i rozwój, świadomy jego znaczenia dla ciągłego doskonalenia, w który firma zawsze była zaangażowana.

Jednym z owoców tej pracy jest szeroki asortyment produktów, niektóre z nich są ekskluzywne i zastrzeżone przez światowe patenty.
Wszystkie produkty są wynikiem starannego procesu badań i rozwoju, realizowanego świadomie jego znaczenia dla ludzi oraz zasobów naturalnych.

TEAIS wybrał edukację jako niezbędne narzędzie pozytywnego rozwoju. Zaangażowanie na rzecz badań, rozwoju i innowacji, pozwala nam być jedną z firm, która oferuje regularnie wiele produktów i systemów.

Odpowiedzialność Społeczna

TEAIS osiągając swój cel równocześnie jest zobowiązany do wnoszenia aktywnego wkładu w poprawę dobrobytu społecznego. To zobowiązanie, które rozprzestrzenia się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, znajdując optymalną równowagę pomiędzy oczekiwaniami w płaszczyźnie planów ludzkich i społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych.

Chcemy służyć społeczeństwu przydatnymi produktami, tworząc skutecznie zdrowe, efektywne, z poszanowaniem godności warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyniając się do rozwoju człowieka. Dążymy do rozwoju firmy wybierając jak najrozsądniejszą drogę. Szanujemy środowisko, starając się uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia, minimalizując powstawanie odpadów oraz racjonalnie wykorzystując zasoby naturalne i energetyczne.

Ściśle przestrzegamy prawa, rozporządzenia, zasady i zwyczaje, szanujemy zawarte umowy i ustalenia oraz szukamy równowagi sprzedaży do generowanego zysku.

Gdzie działamy?

Od momentu powstania TEAIS zawsze ma wśród swoich priorytetów strategię internacjonalizacji firmy.

Obecnie firma jest reprezentowana w wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji z umowami komercyjnymi lub transferem technologii.

Odpowiedzialny rozwój

Od początku działalności TEAIS wiemy, że zasoby naturalne są ograniczone oraz należy ich używać w sposób odpowiedzialny aby być odpowiedzialnym i wrażliwym. Firma zawsze działa z przekonaniem, że każdy etap naszego cyklu produkcyjnego powinien być stabilny. Cały czas sprawdzamy wszystkie nasze kryteria i parametry, kontrolujemy nasze dostawy, własne procesy na wszystkie możliwe sposoby w celu koordynacji wysiłków zmierzających do zapewniania większej skuteczności i optymalnego wykorzystania surowców.

Od samego początku działalności, kilka dekad temu, gdy przepisy ochrony środowiska były we wczesnym etapie kształtowania, firma TEAIS posiadała już własne konkretne uregulowania. Woda pochodząca z procesów przemysłowych, po odpowiednim oczyszczeniu jest ponownie wykorzystywana głównie do podlewania terenów zielonych. Pozostałości rozpuszczalników są odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Opary z procesów spalania są neutralizowane katalizatorami kurtyn wodnych. Każdy z procesów jest systematycznie sprawdzany w celu osiągania ciągłego doskonalenia i rozwoju.

Certyfikaty

Od 1995 roku TEAIS S. A. jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO, aktualnie ISO 9001 i stale potwierdzamy nasze zobowiązanie do wysokiej jakości.

TEAIS otrzymał DITE 11/0299 za swój system izolacji termicznej na zewnętrznej stronie elewacji (SATE) zwany TEAIS TERM, który pozwala odnawiać elewacje (a także ściany wewnętrzne) z najwyższymi walorami estetycznymi i właściwościami użytkowymi z punktu widzenia izolacji cieplnej oraz hydroizolacji, pozwalający równocześnie na oszczędzanie energii, co umożliwia odzyskanie wkładu zainwestowanego w odnowienie elewacji w okresie krótszym niż 5 lat. Fakt otrzymania DITE za system TEAIS TERM potwierdza jego doskonałe właściwości i skuteczność.

Jednowarstwowe zaprawy Repois P oraz Repois R spełniają wymogi DIT 429 i 430. „El Documento de Idoneidad Tecnica Plus” (DIT Plus) lub „Technical Suitability Document Plus” w swej angielskiej nazwie zawiera korzystną techniczną ocenę Instytutu „Instituto de Cencias de la Construccion Eduardo Torroja” opartego na procedurach DIT zawierających wymogi nie objęte zasadami znaku CE.

Z powodu tego faktu, TEAIS jednowarstwowe zaprawy mają wszystkie pozytywne oceny związane z ich stosowaniem oraz skutecznością.

Certificado ISO 9001
ETA 11/0299. TEAIS TERM
DIT plus 627p/17. REPOIS