TEAIS osiągając swój cel równocześnie jest zobowiązany do wnoszenia aktywnego wkładu w poprawę dobrobytu społecznego. To zobowiązanie, które rozprzestrzenia się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, znajdując optymalną równowagę pomiędzy oczekiwaniami w płaszczyźnie planów ludzkich i społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych.

Chcemy służyć społeczeństwu przydatnymi produktami, tworząc skutecznie zdrowe, efektywne, z poszanowaniem godności warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyniając się do rozwoju człowieka. Dążymy do rozwoju firmy wybierając jak najrozsądniejszą drogę. Szanujemy środowisko, starając się uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia, minimalizując powstawanie odpadów oraz racjonalnie wykorzystując zasoby naturalne i energetyczne.

Ściśle przestrzegamy prawa, rozporządzenia, zasady i zwyczaje, szanujemy zawarte umowy i ustalenia oraz szukamy równowagi sprzedaży do generowanego zysku.