STANDARDY JAKOŚCI, CERTYFIKATY PRODUKTÓW

Od 1995 roku TEAIS S. A. jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO, aktualnie ISO 9001 i stale potwierdzamy nasze zobowiązanie do wysokiej jakości.

TEAIS otrzymał DITE 11/0299 za swój system izolacji termicznej na zewnętrznej stronie elewacji (SATE) zwany TEAIS TERM, który pozwala odnawiać elewacje (a także ściany wewnętrzne) z najwyższymi walorami estetycznymi i właściwościami użytkowymi z punktu widzenia izolacji cieplnej oraz hydroizolacji, pozwalający równocześnie na oszczędzanie energii, co umożliwia odzyskanie wkładu zainwestowanego w odnowienie elewacji w okresie krótszym niż 5 lat. Fakt otrzymania DITE za system TEAIS TERM potwierdza jego doskonałe właściwości i skuteczność.

Jednowarstwowe zaprawy Repois P oraz Repois R spełniają wymogi DIT 429 i 430. “El Documento de Idoneidad Tecnica Plus” (DIT Plus) lub “Technical Suitability Document Plus” w swej angielskiej nazwie zawiera korzystną techniczną ocenę Instytutu „Instituto de Cencias de la Construccion Eduardo Torroja” opartego na procedurach DIT zawierających wymogi nie objęte zasadami znaku CE.

Z powodu tego faktu, TEAIS jednowarstwowe zaprawy mają wszystkie pozytywne oceny związane z ich stosowaniem oraz skutecznością.