Odpowiedzialny Rozwój

Od początku działalności TEAIS wiemy, że zasoby naturalne są ograniczone oraz należy ich używać w sposób odpowiedzialny aby być odpowiedzialnym i wrażliwym. Firma zawsze działa z przekonaniem, że każdy etap naszego cyklu produkcyjnego powinien być stabilny. Cały czas sprawdzamy wszystkie nasze kryteria i parametry, kontrolujemy nasze dostawy, własne procesy na wszystkie możliwe sposoby w celu koordynacji wysiłków zmierzających do zapewniania większej skuteczności i optymalnego wykorzystania surowców.

Od samego początku działalności, kilka dekad temu, gdy przepisy ochrony środowiska były we wczesnym etapie kształtowania, firma TEAIS posiadała już własne konkretne uregulowania. Woda pochodząca z procesów przemysłowych, po odpowiednim oczyszczeniu jest ponownie wykorzystywana głównie do podlewania terenów zielonych. Pozostałości rozpuszczalników są odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Opary z procesów spalania są neutralizowane katalizatorami kurtyn wodnych. Każdy z procesów jest systematycznie sprawdzany w celu osiągania ciągłego doskonalenia i rozwoju.