Środek do usuwania pozostałości betonu, zapraw cementowych, wapiennych i tlenków. Wystarczy spłukać powierzchnię dużą ilością wody po 5 minutach od aplikacji. Produkt może być rozcieńczany wodą. Toksyczny środek, powinny być stosowane rękawice gumowe, okulary ochronne i maski, należy unikać kontaktu ze skórą.

 

6-COAIS-C