|Środki czyszczące | COAIS SUPER

Środek do usuwania pozostałości betonu, zapraw cementowych, wapiennych i rdzy. Spłukać dużą ilością wody po 5 minutach od aplikacji. Toksyczny produkt, podczas stosowania powinny być używane rękawice gumowe, okulary ochronne i maski, należy unikać kontaktu preparatu ze skórą.

 

6-COAIS-SUPER

msds