Specjalna zaprawa do oczyszczania elewacji ścian z nietypowych wykwitów od kapilarnego podciągania wilgoci. Przed nałożeniem zaprawy CAPILAIS N powinien być wprowadzony w podłoże TEAIS Capi-C, w celu zmniejszenia podciągania kapilarnego. W pomieszczeniu pokrywany produktem PERLAIS M lub PERLAIS E, a na zewnątrz materiałem REPOIS M lub REPOIS P w kolorze białym.

5-CAPILAIS-N