|Zaprawy specjalne Tynki | MORIS INHIBIDOR

Bez skurczowa tiksotropowa zaprawa naprawcza, zawierająca dodatki inhibitora przeciw korozji. stosowana do reprofilacji betonu zbrojonego, dotkniętego korozją prętów zbrojeniowych przy użyciu jednego produktu, bez potrzeby korzystania z innych środków specjalnych do zabezpieczenia zbrojenia.