Sucha mieszanka po wymieszaniu z wodą tworzy samopoziomującą zaprawę o konsystencji ciasta, stosowaną w cienkich warstwach do wyrównywania powierzchni podłoży poddanych ruchom geologicznym, skurczom lub rozszerzalnościom termicznym. Dostępny kolor: cementowo-szary.

 

5-PANIS-F