refracmorSucha mieszanka po wymieszaniu z wodą tworzy zaprawę o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, zmniejsza wymianę ciepła i chroni przed bezpośrednim działaniem ognia. Stosowana do budowy kotłów, kominów lub wykładzin instalacji spalinowych. Dostępny kolor: cementowo-szary.

refracmor